Om IMA-MS

Företaget:

IMA-MS, som jobbar med maskinautomation inom industrin, startades i Januari 2003 och har sitt kontor i närheten av Düsseldorf i Tyskland. Den platsen är egentligen inte vald på grund av dess strategiska läge, men ur den synvinkeln är läget faktiskt väldigt bra. Här ligger företaget bra placerat för uppdrag i hela Mellaneuropa, och närheten till stora internationella flygplatser (även med tillgång till "billigflyg"), gör att man kan snabbt vara på plats i resten av världen. Företaget är dessutom väl rustat i fråga om elektronisk kommunikation.

Ägaren:

Jag har i över 20 år planerat, programmerat, tagit i drift, supportat och dokumenterat anläggningar och enskilda maskiner inom ett flertal branscher och länder. Merparten av mina erfarenheter kommer från den svenska sågverksindustrin men även andra branscher har satt sin prägel. Nedan följer några exempel på andra branscher:

Med dessa erfarenheter kan IMA erbjuda sina kunder ett framtidsinriktat know-how och ett brett tjänstespektrum. Detta har varit till gagn för företagets kunder som tackat genom att återkomma med nya uppdrag.

Lars Åke Mårtensson