Referenser

Några av våra projekt:

Projekt Beskrivning, omfattning och realisering

Bilindustri

Lackeringsanläggning
Daimler-Chrysler
Sindelfingen/Tyskland

Transportsystem där bilkarosser stående på "kälkar" transporteras i den ena riktningen och tomma "kälkar" staplas och transporteras i den andra riktningen.
Programmering och idrifttagning.
S7-417, OP17, Profibus, ET200S Motorstarter, SIGUARD och DP/DP-kopplare.
I detta projekt var vår kund Dürr GmbH.

Bilindustri

Lackeringsanläggning
Daimler-Chrysler
Sindelfingen/Tyskland

Buffert för "lackeringskälkar". Vid överskott av lediga "kälkar" staplas dessa och placeras på ett transportsystem. Vid underskott arbetar anläggningen i motsatt riktning.
Programmering och idrifttagning.
S7-417, OP17, Profibus, ET200S Motorstarter, SIGUARD och DP/DP-kopplare.
I detta projekt var vår kund Dürr GmbH.

Sågverk

Timmersortering
SCA
Munksund/Sverige

Datainsamling för var stock från 2 mätramar och operatör. Varje stocks position och data följs genom hela anläggningen. I den anläggningsdel där operatör kan göra kvalitetsbedömning, presenteras stockars data och position på en bildskärm. På den långa sorterbanan skall sedan stockarna knuffas av vid det fack som insamlat data anger.
Programmering, idrifttagning och utbildning. 
S7-417, Profibus, ET200M, Industrial Ethernet, WinCC, RS232-kommunikation.
Anläggning och övrig maskinstyrning utfördes av Tähkä OY.

Sågverk

Kombinerad timmer-
sortering och sågintag
Rörvik timber
Myresjö/Sverige

Anläggningen gjordes i flera etapper vilket innebar att timmersorteringen redan var i bruk när sågintaget togs i drift. Anläggningen innehöll bland annat automatiska hastighetsinställningar och optimering av avstånden mellan stockar.
Programmering, idrifttagning och utbildning. 
S7-317, Profibus, ET200S, Frekvensomformare SEW (både direkt anslutna till Profibus och via omvandlare till S-bus), RS232-kommunikation och OP17.
Datainsamling och sortering levererades av RemaControl som också var vår kund. Anläggningen byggdes av Ingenjörsfirma Gösta Hedlund.

Några av våra uppdragsgivare och deras uppdrag:

Uppdragsgivare Uppdrag

RemaControl

Programmering, idrifttagning och service av samtliga komponenter i deras system inom sågverksindustrin. För vår del handlar det främst om deras kunder i Centraleuropa.

Limab

Montage, idrifttagning, service och i viss mån även vidareutveckling av deras system inom trä- och gipsindustrin i Centraleuropa. Även utbildning av operatörer hör till våra uppgifter.

IMH Service AB

Montageassistans, idrifttagning, och service av deras palltillverkningsmaskiner som levererats till Centraleuropa. Även utbildning av operatörer samt översättningar av operatörsterminaler hör till våra uppgifter. Deras kunder ringer även till oss när de behöver reservdelar.

MxtElpro AB

MxtElpro programmerar normalt sett sina automationsuppdrag själva. Men när de har mycket att göra eller ska automatisera någon helt ny maskin eller specialmaskin, vänder de sig till oss för programmeringen. MxtElpro levererar automationslösningar till sågverksindustrin i norra Europa.

Övriga länkar och dokument.
Nedan finns förutom länkar till webbsidor även länkar till dokument lagrade i Adobe Acrobat format (PDF).