Tjänster

IMA-MS levererar följande tjänster inom industriell automation.

Konsulting Behöver ni hjälp med att räkna ut hur ni ska lösa automationen av er maskin, kan ni med förtroende vända er till IMA. Även om maskinen är omöjlig, kommer vi att göra vårt bästa.
Planering Till planering hör att välja lämpliga komponenter för styrning och operatörskommunikation. Dessutom bör man börja fundera på hur styrprogrammet skall utföras. Kan man använda färdiga programavsnitt eller måste något nyutvecklas.
Utveckling Planeringen ger vid handen om vissa programavsnitt behöver nyutvecklas. Denna utveckling hålls på en systemoberoende nivå, för att vid senare tillfällen enklare kunna implementeras i olika system.
Programmering Inom detta områden finns här erfarenheter från ett flertal fabrikat. Naturligtvis handlar det inte bara om PLC, utan även kringkomponenter som operatörspaneler, fältbussar och så vidare. Störst är erfarenheterna från Siemens produkter i området men även andra fabrikat kan hanteras om så krävs. Fabrikat som kan nämnas utöver Simatic S5 och S7 är SattControl, Melsec, Telemecaniqe, Modicon och Allen-Bradley.
Driftsättning Denna viktiga del av automatiseringen tas gärna hand om. Även när någon annan gjort programmet.
Utbildning I slutskedet av en driftsättning bör berörd anläggningspersonal utbildas. Detta kan utföras på svenska, tyska eller engelska. Om IMA ej varit inblandade i projektets tidigare faser kan utbildning utföras först sedan vi själva fått utbildning.
Support Efter avslutad driftsättning, finns alltid en mängd frågor och en del önskemål om ändringar. Även nu kan ni eller era kunder vända sig till oss för att via telefon få svar eller kanske även via modem eller Internet få en mindre ändring utförd. Detta gäller naturligtvis även maskiner som arbetat en längre tid.
Service Med tiden slits utrustningen, givare går sönder eller andra faktorer gör att funktionen förändras eller försvinner. Då är det dags för ett servicebesök. Detta utförs antingen genom att rent fysiskt åka och titta till utrustningen eller att vi via modem eller Internet kopplar upp oss mot utrustningens PLC.
Dokumentation Dokumentation på levererade lösningar utföres på svenska, tyska eller engelska. Till viss del kan även dokumentation utföras för lösningar och komponenter utanför vår leverans.
Översättning Vi tar även på oss mindre tekniska översättningar mellan språken svenska, tyska och engelska. Som exempel kan operatörspaneler nämnas